Seminář

V roce 2010 jsme začali pořádat semináře pro Zelené firmy i širokou veřejnost. Semináře řeší problematiku odpadového hospodářství včetně zpětného odběru, novinky z oblasti trvale udržitelného života a CSR. Na semináři mají nejen Zelené firmy možnost vyměnit si zkušenosti a dozvědět se, jak k této problematice přistupují velké i malé společnosti, státní správa a další subjekty působící v ČR.
 

Seminář 2015

Šestý ročník „Semináře nejen pro Zelené firmy“ proběhl 10.11.2015 v prostorách ekologického centra Toulcův dvůr. Pro účastníky bylo přichystáno 8 přednášek, jejichž ústředním tématem byl Zpětný odběr jako nástroj oběhového hospodářství. I letos byla hojná účast a připravené přednášky se zaujetím poslouchalo 60 účastníků. V rámci semináře se odborníci zaměřili na problematiku oběhového hospodářství v České republice, na opětovné a materiálové využití odpadu.

Na semináři vystoupili zástupci níže uvedených společností:
  • Ing. Tomáš Vávra, Ministerstvo životního prostředí s přednáškou „Zpětný odběr elektrozařízení“
  • Markéta Veličková, ČEZ Distribuční služby, s.r.o. s přednáškou „Podporujeme chráněné dílny a recyklaci“
  • Ing. Tomáš Chorazy, Ph.D., Centrum AdMaS, VUT v Brně s přednáškou „Využití geografických informačních systémů při pasportu kontejnerových stání ve městě Brně“
  • Ing. David Vandrovec, REMA Systém, a.s. s přednáškou „10 let zpětného odběru elektrozařízení a skupina REMA“
  • Ing. Vítězslav Páral, REMA Systém, a.s. s přednáškou „Trash Made“
  • Ing. Pavel Švelch, TSR Czech Republic s.r.o.
  • Ing. Bohumil Černík, Ph.D., Výrobky odebrané v rámci zpětného odběru jako zdroj kritických surovin – TAČR s přednáškou „Kritické suroviny v elektroodpadech“
  • Ing. Petra Kuntová, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
  • Markéta Weberová, Toulcův dvůr
 
Reakce účastníků na seminář:

Ing. Milan Preclík - ŠKODA AUTO a.s.: „Líbila se mi střízlivá délka všech přednášek, která udrží pozornost posluchače.“
Jiří Ošťádal - Finanční úřad, ÚzP Prostějov: „Seminář má rok od roku lepší úroveň.“
Ing. Jana Maříková - TSR Czech Republic s.r.o.: „Seminář byl pro mě příjemným rozšířením obzorů z různých oblastí v souvislosti s elektroodpadem a zpětným odběrem.“
Ing. Michaela Sekerášová - Quinn Hotels Praha a.s.: „Seminář byl pro mě přínosný a zajímavý.“

 

Předešlé ročníky: